August. 6, 2019

IA SIGNATURE ภายใต้การบริหารงานของ “สุธี ตาณวาณิชกุล”

“ความสำเร็จของทีม ไม่ได้วัดเพียงแค่ลูกค้าที่มากขึ้น แต่คำชื่นชมและการบอกต่อทุกครั้งคือกำลังใจที่ดีสุดของเรา”

IA SIGNATURE ภายใต้การบริหารงานของ “สุธี ตาณวาณิชกุล”

“ความสำเร็จของทีม ไม่ได้วัดเพียงแค่ลูกค้าที่มากขึ้น แต่คำชื่นชมและการบอกต่อทุกครั้งคือกำลังใจที่ดีสุดของเรา”

ประโยคที่บอกผ่านแววตาอันมุ่งมั่นของ “สุธี ตาณวาณิชกุล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด เล่าให้ฟังว่า หลังจากทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายในมากว่า 15 ปี และในปี 2557 จึงได้ตัดสินใจเปิดบริษัท โดยมีคุณกี้ และคุณผึ้ง ร่วมก่อตั้งบริษัท และมีทีมน้องๆ อีกหลายส่วนงานมาร่วมเป็นทีมเดียวกับเรา ภายใต้ชื่อ “IA Signature”

IA มาจาก Internal Audit คือวิชาชีพตรวจสอบภายใน

Signature คือ ผลงานของเราที่มีเอกลักษณ์ และมีความแตกต่างจากคนอื่น ทุกผลงานคือลายเซ็นของเรา

คุณสุธี เล่าให้ฟังต่อว่า IA Signature ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยในการตรวจสอบว่ากฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร ได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหรือไม่ รวมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระดับการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการดำเนินงานของบริษัทแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนแรก 70-80% ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) โดยดูแลให้คำปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO: Initial Public Offering) กลุ่มบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มบริษัทจำกัดทั่วไป โดยทางบริษัทมีพันธมิตรพร้อมให้บริการที่มีความชำนาญทั้งด้าน IT ด้านบัญชี และด้านกฎหมาย ส่วนที่สอง ให้บริการด้านบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Project Management) วิเคราะห์พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งให้คำแนะนำและจัดหาและออกแบบ IT Infrastructure ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ส่วนที่สาม ให้บริการฝึกอบรมภายในบริษัท (In-House Training) โดยเข้าไปเป็นวิทยากรให้กับลูกค้าที่สนใจ และได้เข้าร่วมบรรยายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆ อาทิ OMEGA Worldclass, SET ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน และส่วนที่สี่ งานด้านบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยทางบริษัทจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดความเสี่ยง เพื่อหาวิธีจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

“ตลอดระยะเวลาบนเส้นทางวิชาชีพนี้ บริษัท IA Signature ได้รับการยอมรับจากกลุ่มบริษัทที่เข้ามาใช้บริการ โดยในการดำเนินงานการตรวจสอบภายในของบริษัท เรามีความลึก ละเอียด จริงจัง และเข้าใจในกระบวนการธุรกิจของลูกค้า โดยมีการศึกษาและทำความเข้าใจใน Business Process ของลูกค้า ทำให้มีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร เพราะคีย์เวิร์ดของ internal audit ที่ดีคือ ต้องเข้าใจธุรกิจของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จึงจะสามารถทำการวิเคราะห์ได้ถึงวัตถุประสงค์ของกระบวนการ และหาความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเข้าทำการทดสอบด้วยเทคนิควิธีต่างๆ ได้”

“บุคลิกของทีม IA Signature นอกจากความเป็นทีมเวิร์ค คือความมั่นใจ คล่องแคล่ว มาพร้อมกับความจริงจังและเข้มข้น”

5 ปีที่ผ่านมากับความสำเร็จบนเส้นทางวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

สำหรับลูกค้าที่เป็น Success Case การนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ในนาม IA Signature ยกตัวอย่างเช่น บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านธุรกิจนายหน้าประกันภัย และผู้ประกอบการทางด้านอินชัวร์เทค และฟินเทค เป็นเคสที่ทาง IA Signature เข้าไปตรวจสอบภายในและประสบความสำเร็จค่อนข้างเร็ว ใช้เวลาเพียง 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่เรารู้จักกับเอเอสเอ็น จนถึงวันที่ยื่น IPO

“ต้องบอกว่าความสำเร็จนี้ส่วนสำคัญมาจากความพร้อมของบริษัทลูกค้าด้วย ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี ส่วนของทีมงาน IA Signature ก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ เราตรวจสอบอย่างเข้มข้นจนสามารถปรับปรุงระบบ เรียกว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็น Success Case ของ IA Signature ที่ให้ความมั่นใจกับทีมงานของเราและยังให้เราช่วยทำ certified ต่างๆ ให้อยู่ ธุรกิจอื่นๆ นอกจากนี้ ที่มีโอกาสได้ร่วมงานด้วย อาทิ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทนแบบครบวงจร รวมทั้งการออกแบบและติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม, บริษัท เรดดี้ แพลนเน็ต จำกัด ผู้ให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลนอกจากนี้ ยังมีอีกหลายบริษัทที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่จับตามองและกำลังเตรียม IPO อยู่ อีกทั้งยังมีบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) จำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิว หรือแม้กระทั่งบริษัทที่ไม่ได้ต้องการตรวจสอบเพื่อเตรียมตัว IPO แต่เพื่อต้องการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท อาทิ บริษัท ซัมมิท โอโต้ บอดี้ อินดัสตรี จำกัด ผลิตชิ้นส่วนและตัวถังรถยนต์, กลุ่มบริษัทนทลิน (บมจ.พริมา มารีน, บมจ.ซีออยล์) บริการขนส่งน้ำมันทางทะเล เป็นต้น เรียกว่าบนเส้นทางวิชาชีพนี้พวกเราทีมงานทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ ทุกข้อเสนอแนะของเราพร้อมจะให้แนวทางที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้รับการชื่นชมจาก FA (Financial Advisor) ที่ปรึกษาการเงิน และแนะนำลูกค้าให้เราเสมอ”

คุณสุธี กล่าวต่อว่า คีย์เวิร์ดของ Internal Audit ที่ดีข้อหนึ่งคือ ต้องเข้าใจธุรกิจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จึงจะสามารถวิเคราะห์ได้ถึงวัตถุประสงค์ของกระบวนการ และหาความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการสัมภาษณ์ ขอข้อมูล ทดสอบ ด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ ทีมงานของเราจะมีการอัพเดทรายงานความคืบหน้ากันตลอด เพื่อจะให้ได้มาซึ่งความถูกต้องและสมบูรณ์ของงาน ฉะนั้น ข้อเสนอแนะของ IA Signature ไม่ใช่กำปั้นทุบดิน แต่เราพร้อมจะให้แนวทางที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจ และสำหรับจุดเด่นของบริษัทเราคือ การเก็บรักษาความลับของลูกค้า โดยกระบวนการของบริษัท เราลงทุนในระบบ Infrastructure และ IT เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสำคัญของลูกค้า พนักงานระดับปฏิบัติการจะไม่เคยได้เห็นรายงานเต็มฉบับ

“เนื่องจากเราละเอียดมาก ในวันสุดท้ายคุณจะสบายใจได้ว่า คุณเจอการตรวจสอบแบบหนักมาแล้ว จะไม่เจออะไรที่หนักไปกว่านี้อีก ถึงวันสุดท้ายที่ยื่นกับ ก.ล.ต. จะเป็นวันที่สบายใจที่สุด ว่าในเรื่องของ internal control จะเป็นคนที่ปิดประเด็นให้คุณ” คุณสุธี กล่าวเพิ่มเติม

สุธี ตาณวาณิชกุล กับบทบาททางด้านการศึกษา

นอกจากบทบาทของผู้กุมบังเหียนหลักของ IA Signature แล้ว สุธี ตาณวาณิชกุล ยังสวมหมวกอีกใบที่มีความสำคัญในการสร้างบุคลากรเข้าสู่วงการวิชาชีพตรวจสอบภายในอีกด้วย โดยการเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นต้น โดยนำเทคนิค ในการทำงาน สถานการณ์ ประสบการณ์จริงมาเป็น case study ไปเล่าในรูปแบบการนำเสนอ ยกตัวอย่างสิ่งที่ใกล้ตัว ก่อนจะพาไปไกลตัว แล้วค่อยเชื่อมโยงเข้าสู่ทฤษฎีและการนำไปใช้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมากที่สุด รวมทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษา “ทุนพัฒนานักศึกษา IA” สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี และกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรด้านบัญชีที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจในสถาบันการศึกษาต่างๆ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

“ในมุมอาจารย์ ทุกการสอนจะเปิดด้วยทฤษฎี และนำเอาประสบการณ์ หรือ Case Study ไปเล่าในรูปแบบการนำเสนอ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน”

คำสัญญาของเรา IA Signature

ผมและทีมงาน IA Signature ไม่ได้มีคำสัญญาใดๆ แต่ทีมงานทุกคนพร้อมจะทำงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ บนความเชื่อมั่น มั่นใจ ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจเลือกเรามาเป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระดับการควบคุมภายใน ซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูแลจะมีการศึกษาข้อมูลและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อทำความรู้จักกับลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัท เพราะเราเข้าใจธุรกิจคุณ ไม่ต้องกังวล แม้จะเจอเรื่องที่เลวร้ายที่สุด เราพร้อมที่จะช่วยแก้ไข ในเรื่องของ internal control อยู่กับเรา คุณไม่มีทางแพ้

วันนี้และก้าวต่อไปของทีมงาน IA Signature

“Internal Audit จะหยุดนิ่งไม่ได้ เพราะกระบวนการทางธุรกิจปรับเปลี่ยนทุกวัน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ ช่างสังเกต และมีความอดทน”

สุธี ตาณวาณิชกุล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด กล่าวทิ้งท้ายว่า พวกเราทีมงาน IA Signature พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล ให้คำปรึกษา และทำให้บริษัทของคุณบรรลุเป้าหมายอย่างสำเร็จ

more news