Highlight updates

จบลงแล้วกับการ ”แข่งขันตอบปัญหาการตรวจสอบภายใน ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) #1” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย ทั้งการลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันต่างๆ วิทยาลัย ผู้ประกอบการ (IAS, PPIA) และกิจกรรมการบรรยาย การCoaching กลุ่มย่อย ร่วมถึงการสอบแข่งขัน(ปรนัย) และ Oral-Exam ที่น้องๆทั้ง 10 ทีมจากวิทยาลัยต่างๆ ต้องตอบกันสดๆบทเวที ต่อหน้ากรรมการตัดสิน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน (27 วิทยาลัย 51 ทีมที่เข้าแข่งขัน)

Read more