January. 15, 2024

วันที่ 14 -15 มกราคม 2567 ทีมผู้บริหาร IA Signature

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้บริหารโครงการ “Project Leader Workshop” ให้กับหัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน ที่ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อเตรียมตัวรับบทใหม่เป็น “ผู้จัดการ”

จบหลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้จัดการโครงการในแบบของ IA Signature ที่จัดให้กับ Supervisor เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่ง “ผู้จัดการ” เร็วๆ นี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Chosen One” เฟ้นหาตัวจริงคนสำคัญในกลุ่มพนักงานดาวรุ่งของบริษัทฯ ที่จะได้เข้าสู่ตำแหน่งผู้จัดการ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน (14-15 Jan 2024) ทีมผู้บริหาร  หุ้นส่วน ได้สอนวิธีการปฏิบัติงานและเทคนิคต่างๆ ที่สำคัญ อาทิเช่น เทคนิคการประสานงานและการดูแลลูกค้าแบบ IAS การกำหนดสิทธิเข้าทำงานในระบบต่างๆ ของบริษัทฯ ที่จำเป็นต่อพนักงานในทีม การบังคับใช้อำนาจอนุมัติ ในฐานะผู้จัดการ และกรณีศึกษา เจอปัญหาแก้อย่างไรให้ไร้ผลกระทบ กิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ จัดให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอีกขั้น เราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อคนสำคัญที่ร่วมเดินทางไปกับ IA Signature 

more news