November. 23, 2023

จบลงแล้วกับการ ”แข่งขันตอบปัญหาการตรวจสอบภายใน ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) #1” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย ทั้งการลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันต่างๆ วิทยาลัย ผู้ประกอบการ (IAS, PPIA) และกิจกรรมการบรรยาย การCoaching กลุ่มย่อย ร่วมถึงการสอบแข่งขัน(ปรนัย) และ Oral-Exam ที่น้องๆทั้ง 10 ทีมจากวิทยาลัยต่างๆ ต้องตอบกันสดๆบทเวที ต่อหน้ากรรมการตัดสิน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน (27 วิทยาลัย 51 ทีมที่เข้าแข่งขัน)

ความสนุก ความกดดัน ความดีใจ ความเสียใจ ล้วนแล้วแต่สร้างภาพจำ ความประทับใจ ประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเราทุกคน และผู้เข้าร่วมงาน ต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ที่เป็นทางเลือกหนึ่งในการประกอบวิชาชีพ

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม (คณะการบัญชี) ที่เล็งเห็นความสำคัญและให้ความไว้วางใจ ให้เรามีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ รวมถึงอาจารย์ทุกๆวิทยาลัยอาชีวที่ส่งเสริม สนับสนุน ลูกศิษย์ของท่าน ให้เข้าร่วมการแข่งขัน ขอบคุณจริงๆครับ

ขอบคุณ ท่านคณะกรรมการตัดสินทั้ง 4 ท่าน ที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ ทั้งท่านอาจารย์ ผศ.ดร ฐิตาภรณ์ (อ.เอส) ที่น่ารักมากๆคอยแนะนำ ช่วยเหลือเราตลอดโครงการ และเหมือนเดิมพี่ชายที่แสนดีทั้ง 2 ท่าน ที่ไม่ว่าเมื่อไหร่ ก็ต้องมาร่วมมือกันทำอะไรดีๆแบบนี้ เพิ่มเติมน้องปัง (PPIA) ที่ครั้งนี้ มาร่วมด้วยช่วยกัน หวังว่าจะมีครั้งถัดๆไปนะครับ

สุดท้ายต้องขอบคุณทีมงาน IA Signature ทุกคน ทีมChosen One, Right Hand-man ที่ดูแลโครงการ ร่วมด้วยช่วยกันทำให้งาน เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดไว้ พี่ขอบคุณจริงๆครับ

ไม่ว่าโครงการนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต แต่เราเชื่อว่า เราได้เริ่มมันไปแล้ว ได้สร้างความแตกต่างไปแล้ว และจะสร้างมันอีกในอนาคต

สุธี ตาณวาณิชกุล 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด

more news