August. 5, 2019

กว่า 30 ปีกับการเป็น FA สู่การการันตีคุณภาพงาน Internal Audit ของ IA Signature

คุณชนะชัย จุลจิราภรณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซีเอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นบริษัทที่คลุกคลีกับเรื่อง investment banking โดยเอาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเราเปิดมาเกือบสามสิบปีแล้ว และการที่บริษัทนั้นๆ จะเข้าตลาดหลักทรัพย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมี Internal Audit เข้ามาปรับให้ทำงานเป็น system ก่อนที่จะมี External
เข้ามาตรวจอีกทีหนึ่ง เพื่อทำให้ระบบบัญชีเป็นมาตรฐานเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นบริษัทมีโอกาสคุ้นเคยกับ Internal Audit หลายราย
รวมทั้งกับคุณสุธีและทีมงาน IA Signature ด้วย“จากที่เคยร่วมงานกันจะเห็นได้ว่าทีมงาน IA Signature ภายใต้การบริหารงานของคุณสุธี ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความละเอียด ใส่ใจลูกค้า ที่ผ่านมาเราจึงวางใจให้ IA Signature ดูแลลูกค้า ในฐานะที่เราเป็น Financial Advisor (FA) ก็จะเข้ามาตรวจสอบได้ง่ายขึ้น หลังจากที่ระบบบัญชีของลูกค้าเป็นมาตรฐานแล้ว ซึ่งทางคุณสุธีและทีมงานก็รับผิดชอบและ Service ลูกค้าได้เป็นอย่างดี”            ด้านคุณปิ่นมณี เมฆมัณฑนา Managing Director Investment Banking 2 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซีเอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทำงานอยู่ในวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) มาเป็นเวลานาน และมีโอกาสได้รู้จักกับคุณสุธี โดยได้ร่วมงานกันใน Case แรกเลยคือ ปี 2558 ถือเป็น Case ที่ยากโดยทำหน้าที่เป็น FA ให้กับบริษัท ASN Broker ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งเป็นธุรกิจนายหน้าประกันภัย ประกันชีวิต โดยขณะนั้นถือว่าธุรกิจประกันภัยยังไม่เคยมีบริษัทไหนเข้าตลาดหลักทรัพย์มาก่อน ดังนั้นเป็น Case ที่ค่อนข้างท้าทายในการทำ internal control เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ Service ที่แปลกกว่าบริษัทอื่น โดยระบบในการใช้การควบคุมงานของ ASN Broker เป็นการใช้ระบบ
IT ซึ่งส่วนนี้ทางคุณสุธีและทีมงาน IA Signature ช่วยได้เยอะเพราะมีความรู้ ความสามารถรอบด้าน นอกจากเรื่องของบัญชีซึ่งมีความคล่องตัว อยู่แล้ว เรื่องของระบบ internal control และยังมีเรื่องของ IT เข้ามาด้วย จึงเข้ากับ Case นี้ได้ดีที่สำคัญ Case ของ ASN Brokerถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันกับ IA Signature
        “สำหรับ Case ของ ASN Broker ถือเป็น Case แรกที่เราใช้รายงานของทีม IA Signature ในการยื่น Filing กับ ก.ล.ต. และประสบความสำเร็จได้ดีมาก ASN Broker ถือเป็น Case ที่ยากแต่ทีมงาน IA Signature สามารถลงรายละเอียดได้ดี และจาก Case นี้คุณสุธีสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ทั้ง FA และ User เจ้าของ ASN Broker ด้วย ซึ่งหลังจาก Case ของ ASN Broker เราก็ยังอยากใช้ทีมของคุณสุธีอยู่ เรียกว่าทุกครั้งที่มี Case เราจะนึกถึงคุณสุธีและทีมงาน IA Signature เป็นที่แรกก่อน โดยเฉพาะ Case ที่ยาก ซับซ้อน ต้องทีมงาน IA Signature เท่านั้น เพราะทีมคุณสุธีมีความครบเครื่องในตัวเอง มีความรู้ด้านบัญชีที่เก่ง ความรู้เรื่อง internal control ก็เก่ง และมีเรื่อง IT ด้วย ซึ่งทำให้การแนะนำกับลูกค้าช่วยเสริมบริษัทของเราเวลาไป Pitch deal กับลูกค้าและแนะนำไปว่า Partner เราดีมีฝีมือลูกค้าก็จะเชื่อถือ เพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าเลือกเราก็มาจากความน่าเชื่อถือของ Partner เราด้วย”
         คุณปิ่นมณี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ด้วยศักยภาพในการทำงานที่เก่งรอบด้านของคุณสุธีและทีมงาน IA Signature ซึ่งมีบุคลากรที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นคุณกี้ คุณผึ้ง ซึ่งทำงานแล้วลงรายละเอียดได้ดี สามารถอธิบาย ลูกค้าได้ สามารถทำงานจบได้ด้วยตัวเอง ทีมงานทุกคนก็ทำงานได้ลึก ละเอียด และสิ่งที่สำคัญลูกค้า หรือ FA ร้องขอก็ยังสามารถทำได้โดยไม่ปฏิเสธอีกด้วย ส่วนนี้น่าจะเป็นจุดเด่นอีกส่วนของ IA Signature ที่ทำให้เราในฐานะ FA มักจะนึกถึง IA Signature ก่อนเสมอ และนี่คือเหตุผลที่เราพร้อมจะเดินไปด้วยกัน และในฐานะ FA จะแนะนำ IA


more news