January. 13, 2024

วันที่ 13 มกราคม 2567

คุณสุธี กรรมการผู้จัดการ และ คุณกิตติยา หุ้นส่วน บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด

เป็นอาจารย์สอนพิเศษในวิชา “สัมมนาตรวจสอบภายใน”  บรรรยายและเล่าประสบการณ์ต่างๆ ด้านงาน Internal Audit  กรณีศึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหา ให้กับเด็กคณะบัญชี ม.รังสิต เพื่อเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานเร็วๆ นี้

more news