March. 22, 2024

Surprise Party

ที่ IA Signature เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมประกาศผลโครงการ The Right-HandMan Season 2 ในครั้งนี้มีผู้ผ่านโครงการและได้รับโปรโมทเป็น Supervisor จำนวน 2 คน คือพี่กีตาร์ และพี่เอิร์ธ 

และยังมีกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดให้กับผู้บริหารและพนักงานที่มีวันเกิดในเดือนมีนาคมนี้อีกด้วย

บรรยากาศการได้รวมทีม IAS มาพบปะกันหลังเลิกงานก็จะสนุกประมาณนี้ 

more news