June. 2, 2024

Rookie IA 2024

2.6.2024 กิจกรรมวันที่สองนี้สุดจริงๆ กับ

สู้ ฟัด งัดพลังทั้งหมดมาสร้างทีมร่วมกัน ทั้งสอง วันนี้ (1-2/6/2024) IA Signature ได้หลอมน้องใหม่ต่อไปเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปเป็น Internal Audit แบบ IAS

ในวันนี้ได้ อ.ภิมุข (พี่เอี้ยง) มาร่วมเป็นวิทยากรมอบความสนุกในกิจกรรมสร้างทีมงาน

more news