August. 6, 2019

จากความมั่นใจ สู่การการันตีคุณภาพงาน Internal Audit จาก FA ถึง IA Signature

ความละเอียดรอบคอบในงานตรวจสอบภายใน สู่ความมั่นใจในคุณภาพของรายงาน ที่จะนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์


คุณสุวรรณา ตันติศรีเจริญกุล
Managing Director บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท ประกอบธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม โดยเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีใบอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่มีแผนจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ หรือบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อลูกค้า ตัดสินใจเลือกเราให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เราจะแนะนำผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่เราไว้วางใจให้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการมากว่า 3 ปี บริษัทได้ร่วมงานกับคุณสุธีและทีมงาน IA Signature มาตลอดอย่างต่อเนื่อง


“เวลาที่มีเคส IPO คนแรกที่นึกถึงคือคุณสุธี โดยจะให้เข้ามาคุยกับทางลูกค้า ซึ่งลูกค้าเองก็ชอบและเลือกคุณสุธีกับทีมงาน IA Signature ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้กับบริษัท ด้วยความที่คุณสุธีเป็นคนอัธยาศัยดี มี  ความเป็นกันเอง เป็นที่ปรึกษาที่ดีในระดับที่เราคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยเหลือลูกค้าเราได้ ในเรื่องของการวางระบบควบคุมภายในให้กับบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกับการร่วมงานที่ผ่านมาเห็นได้ถึงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของที่ทีมงาน IA Signature และ Beyond Advisor ก็กล้าที่จะแนะนำให้ลูกค้า”

 

            คุณสุวรรณา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีมงาน IA Signature ไม่ได้เป็นเพียงผู้ตรวจสอบ ที่เข้าไปตรวจสอบภายในบริษัทลูกค้าอย่างเดียว แต่สามารถให้คำแนะนำลูกค้าว่า ควรจะทำอย่างไรให้ระบบต่างๆ มีความพร้อมและสมบูรณ์ เพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์และเติบโตอย่างมั่นคง


“คุณสุธีและทีมงานจะให้คำแนะนำที่เข้าใจได้ง่าย แน่นอนว่า บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในทุกรายมีความละเอียดอยู่แล้ว แต่สิ่งที่แตกต่างของทีมงาน IA Signature คือการแนะนำในสิ่งที่ practical สามารถเข้าใจง่าย ทำได้จริง และประสบผลสำเร็จได้ ในทุกไตรมาสเราจะมาเจอกัน คุยกันว่ามีตรงไหนที่ยังไม่พร้อม เพราะ FA กับ IA ต้องทำงานช่วยเหลือกัน เพื่อให้เรามั่นใจว่าบริษัทที่จะให้เราพาเข้าตลาดหลักทรัพย์มีความพร้อมอย่างแท้จริง

more news