August. 4, 2019

“ใส่ใจทุกรายละเอียดทุกกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์” เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ได้ร่วมงานกับ IA Signature

“บางอย่างที่เราไม่เคยพบว่ามีปัญหาในธุรกิจ แต่ทีม IA Signature ก็สามารถตรวจพบและเสนอแนวทางแก้ไข แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจทุกรายละเอียด ทำให้เรามั่นใจว่าสามารถเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อเป้าหมายได้”

              คุณหมอเติล-นายแพทย์อภิรุจ ทองวัฒน์” CEO บริษัทเดอะคลินิกค์ (The Klinique) คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านสถาบันเสริมความงามของประเทศไทย ที่เปิดให้บริการกว่า 25 สาขาทั่วประเทศ โดยดูแลในเรื่องของความงาม  Anti-Aging  Laser และโรคผิวหนัง โดยเมื่อ 5 ปีก่อนหน้านี้ได้เตรียมตัวในการยื่น IPO และได้ Internal Audit เพื่อให้เข้ามาดูแลตรวจสอบภายในให้กับบริษัท และทีม IA Signature คือทีมที่           The Klinique ไว้วางใจ               “ย้อนไปเมื่อ 5 ปีก่อนบริษัทได้เตรียมในการยื่น IPO โดยตอนนั้นมี Internal Audit เข้ามาคุยหลายทีม แต่หลังจากที่ได้คุยกับคุณสุธี ก็รู้สึกได้ว่าเป็นคนเก่ง มีความสามารถรอบด้าน เห็นได้จากประสบการณ์ที่ทำมาแล้วหลายธุรกิจ  เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการทำงาน มีความเข้าใจ ในกระบวนการทางธุรกิจสามารถอธิบายให้เราเห็นภาพว่าจะทำงานร่วมกันได้อย่างไร ดังนั้น The Klinique จึงตัดสินใจเลือกทีม IA Signature เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้บริษัทเรา ซึ่งภายหลังจากให้ทีมงานเข้ามาดูแล เรามักจะมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องในแต่ละไตรมาสจะต้องมาตรวจสอบในส่วนของกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยง จนทำให้ยิ่งมั่นใจว่า IA Signature เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในธุรกิจได้  แต่สิ่งที่ประหลาดใจคือบางอย่างที่เราไม่เคยพบว่ามีปัญหาทางธุรกิจ แต่ทีมงาน IA Signature ก็สามารถตรวจพบและเสนอ            แนวทางแก้ไขทำให้เห็นถึงความใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงาน จึงทำให้เรามั่นใจว่าสามารถเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อเป้าหมายของเราได้”

               คุณหมอเติล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับทีมงาน IA Signature ได้เห็นถึงความเป็น Teamwork ความสามารถตรวจสอบความผิดปกติในบริษัท ดู Internal control ในบริษัทเราได้ ในขณะที่ Internal Audit บางราย จะเน้นเพียงทฤษฎีเท่านั้น ขณะเดียวกันในทาง practical เราอาจจะยังมีคำถามอยู่ แต่ทั้งนี้ทีม IA Signature ทำงานได้ทั้งบู้และบุ๋น สามารถสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานในแผนกอื่นๆ เห็นถึงจุดบกพร่องและสามารถอธิบายได้ว่าควรจะปรับแก้อย่างไรให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทดีขึ้น ไม่ใช่มีแค่งานเอกสารอย่างเดียว แต่ยังให้ข้อเสนอแนะ แนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ไขจุดบกพร่อง ทำให้ระบบควบคุมภายในดีด้วย คนทำงานก็ประหยัดเวลา สามารถทำงานอย่างอื่นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการที่ The Klinique พร้อมที่จะเดินไปยังเป้าหมายโดยการให้ ทีม IA Signature ดูแลเรื่องการตรวจสอบภายในต่อไป”

 

 


 


              

 

 

more news