October. 30, 2023

“ORN” 1st Trading Day 30.10.2023

ร่วมแสดงความยินดีกับ ORN

IPO รายที่ 4 ของปี ที่บริษัทของเราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าในฐานะ 

IA for IPO

พวกเราดีใจและร่วมยินดีไปกับความสำเร็จของ

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) มีกลุ่มธุรกิจหลักคือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแนวราบ แนวสูง ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย บนทำเลคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ โดยพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภูมิภาค

more news