April. 4, 2024

"QTCG" FIRST TRADING DAY

IPO รายแรกของปี ที่บริษัทของเราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าในฐานะ

IA for IPO

พวกเราดีใจและร่วมยินดีไปกับความสำเร็จของ

บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) 

ราคาเปิดสูง 85%

QTCG ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical : M&E) อย่างครบวงจร ตลอด 23 ปี 1,000 กว่าโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 1.ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร  2.ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ 3.ระบบสุขาภิบาลและระบบประปา และ 4.ระบบป้องกันไฟภายในอาคาร

more news