August. 6, 2019

มุ่งมั่นด้วยใจ ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ด้าน Internal Audit กับ GM คนเก่งของ IA Signature “กิตติยา จรัสวงศ์ขจร”

“เราพัฒนาทีมโดยเริ่มจากการ Brief งานตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบ แล้วจึงมอบหมายงานให้น้องในทีมได้ทดลองทำจริง ตามกระบวนการทางธุรกิจ และให้ความสำคัญต่องานโดยการจัด Job Grade”

          ว่ากันว่าหนึ่งความสำเร็จ ต้องผ่านการก้าวเดิน การเรียนรู้ ร่วมมือร่วมแรงกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย เช่นเดียวกับ การเติบโตของ IA Signature ซึ่งกว่าจะเดินมาถึงวันนี้ จุดเริ่มต้นมาจากทีมงานที่ร่วมเดินด้วยกันมาภายใต้หัวเรือใหญ่ สุธี ตาณวาณิชกุล ร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นมือทำงานคนเก่ง อย่าง กิตติยา จรัสวงศ์ขจร และ ณัฐพร สุวรรณมิตร ซึ่งวันนี้จะพาไปพูดคุยกับ GM คนเก่งของ IA Signatureกิตติยา จรัสวงศ์ขจร (คุณกี้) General Manager and Co-founder ของ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด กล่าวว่า ร่วมงานกับคุณสุธี มาตั้งแต่ก่อนเปิด IA Signature หลังจากนั้นจึงตัดสินใจมาเปิดบริษัทและทำงานด้วยกัน โดยบริษัทเราเป็น IA Outsource ซึ่งหลักๆ เลยธุรกิจของเราให้บริการตรวจสอบภายใน แผนกหลักคือ Internal Audit โดยจะแบ่งทีมงานเป็นระดับต่างๆ ตั้งแต่ Junior, Senior, Supervisor, Project Manager และส่วนที่เหลือเป็นพนักงานประจำสำนักงาน เช่น บริหารสำนักงาน ธุรการ บัญชี การเงิน ในภาพรวมของทีมงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน สามารถทำงานทดแทนกันได้โดยจะแบ่งการทำงานให้กระจายกันไป แต่หากเป็นเรื่องที่ยากขึ้นจะให้ทีมงานอีกระดับบริหารเป็นผู้ดูแล ซึ่งส่วนนี้เป็นการพัฒนาทีมของเรา

“เราพัฒนาทีมโดยเริ่มจากการ Brief งานตามวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ แล้วจึงมอบหมายงานให้น้องในทีมได้ทดลองทำจริง โดยมีการจัดเรื่องที่ต้องทำ จัดกระบวนการ และจัด Job Grade”

สำหรับ คุณกี้ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง GM ของบริษัท และทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของ Project Manager ด้วย โดยในส่วนของงาน GM จะมีการวางแผนงานให้น้องๆ ในทีมแต่ละคนในเรื่องที่ต้องดูแลหรือตรวจสอบ กำหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ซึ่งในการที่ทีมงานลงไปตรวจสอบภายในบริษัทต่างๆ เราทำงานอย่างมืออาชีพ ตรวจสอบลงลึกในรายละเอียด เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดควบคุมหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการทำงานของบริษัทนั้นๆ และมีการสัมภาษณ์รวมถึงศึกษากระบวนการทางธุรกิจและวัฒนธรรมของลูกค้าด้วย นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องรู้ก่อนว่าภายในบริษัทลูกค้ามีกระบวนการทำงานและมีผลกระทบจากการทำงานหรือไม่ อะไรคือจุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา


IA Signature ไม่ได้มีความชำนาญไปมากกว่าคุณแต่เราศึกษากระบวนการทางธุรกิจของคุณ สัมภาษณ์คุณ เพื่อจะได้รู้ว่าบริษัทคุณเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไร จริงอยู่ในมุมของลูกค้าอาจจะมองว่าเราดุดัน  ทุกคนอาจจะกลัว Internal Audit โดยคิดว่าเรามาจับผิด ถามคำถามซ้ำๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความลึกลงในรายละเอียด และจริงจังในการตรวจสอบของเรา ก็เพื่อนำจุดบกพร่องไปปรับปรุง และหาแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุด ทีมงาน IA Signature พร้อมที่จะพัฒนาทีมงานให้ตอบโจทย์ลูกค้า เราไม่ได้เป็นแค่คนตรวจสอบภายใน แต่ยังให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเพื่อนำไปปรับใช้ได้จริงกับธุรกิจด้วย” กิตติยา กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานในทีมว่า แม้ว่างานที่เราทำอยู่จะเป็นงานที่เครียด แต่หลังเวลางาน ทุกคนในทีมก็จะพูดคุย Relax กัน ที่ IA Signature เราอยู่กันเป็นครอบครัว เป็นพี่เป็นน้อง ที่สำคัญเราคือ Teamwork


“ในบรรยากาศการประชุมงานจะมีความชัดเจนและจริงจัง โดยเราจะวางกระบวนการให้น้องๆ ในทีมว่าใครต้องตรวจกระบวนการไหน โดยจะวางให้งานแต่ละคนตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้  สำหรับกระบวนการที่เชื่อมกัน มีความจำเป็นอย่างมากที่พนัก''งานทุกคนงานประสานความร่วมมือกัน แบบ IA Signature กับก้าวต่อไปของ IA Signature เรามีพันธะสัญญาที่หนักแน่นต่อลูกค้า ว่าเราจะรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด และพร้อมที่จะเป็น Partners เดินไปสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน และขอให้มั่นใจ ไว้วางใจทีมงาน IA Signature

“การที่เราต้องทำงานละเอียด ถามเยอะ ขอข้อมูลมาเยอะ เพราะจะได้รู้ในสิ่งที่ต้องแก้ไขและจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุด ทำให้บริษัทลูกค้ามีระบบการควบคุมภายในที่ดี พร้อมจะประสบความสำเร็จไปด้วยกัน เราต้องการให้ลูกค้าได้รับผลงานและรายงานที่เป็นความจริงจากเรา เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่ต้องการเพื่อเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ต่อไป” General Manager and Co-founder ของบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด กล่าว

         


 

 


more news