July. 19, 2023

จบลงแล้วกับการแข่งขัน "IA for IPO Pitching Boot Camp#1" 19.07.2023

ภาพความประทับใจคงลงได้ไม่หมด แต่ภาพความทรงจำและประสบการณ์ดีๆที่น้องๆนักศึกษาทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ได้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน น้องเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น จะอยู่กับน้องตลอดไป จะส่งเสริมให้ตนเองมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น จะส่งเสริมให้วิชาชีพการตรวจสอบภายใน ได้มีจุดเริ่มต้นที่สดใส เป็นทางเลือกในอนาคต

ผม (เล็ก สุธี) ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นกำลังใจในการดำเนินโครงการนี้ ถึงแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่เราทุกคนก็ผ่านมันมาได้ 

ผมสัญญาว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่านี้

ขอบคุณน้องๆที่เข้าร่วมโครงการทั้งการอบรมและการแข่งขัน พี่หวังว่า น้องๆจะได้ประสบการณ์ที่ดี ความสนุก ความตื่นเต้น และความเข้าใจในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มากยิ่งขึ้น เก็บความทรงจำนี้ไว้ น้องๆจะเก่งขึ้นครับ

ขอบคุณท่านคณะกรรมการตัดสินทั้ง 4 ท่าน ที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อนร่วมวิชาชีพที่มีอุดมการณ์ทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง เราจะทำมันไปด้วยกัน และกับพี่ชายที่แสนดีทั้ง 2 ท่าน ที่ไม่ว่าเมื่อไหร่ น้องชายลำบากต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ

สุดท้ายต้องขอบคุณทีมงาน IA Signature ทุกคน และทีมที่ดูแลโครงการ ที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้งาน เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดไว้ พี่ขอบคุณจริงๆครับ ไม่ว่าโครงการนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต แต่เราเชื่อว่า เราได้เริ่มมันไปแล้ว ได้สร้างความแตกต่างไปแล้ว และจะสร้างมันอีกในอนาคต

ขอบคุณอีกครั้ง พบกันวันที่ 26-7-2566 เพื่อมามอบรางวัลให้กับพวกเราทุกคนครับ

สุธี ตาณวาณิชกุล 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด

more news