August. 5, 2019

คิดถึง Internal Audit คิดถึง IA Signature กับมุมมองของ “สมหญิง เกิดผล”

ลูกค้ามักจะบอกว่า IA Signature ตรวจละเอียดยิบ! นี่คือจุดเด่นของทีม เราไม่ได้ตรวจเพียงประเด็นหลักเท่านั้น เพราะจะพบประเด็นหลัก ต้องมาจากพบประเด็นย่อยก่อน จึงเป็นสิ่งคัญที่เราไม่เคยมองข้าม”


“ทีมงานทุกคนยอมเหนื่อย เพราะงานของเราคือการตรวจสอบภายใน และเราต้องการตรวจงานให้ได้คุณภาพ เพื่อพาลูกค้าไปสู่เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าตลาด หรือมีจุด
Control ที่ดี หากลูกค้าประสบความสำเร็จ เราก็จะประสบความสำเร็จไปด้วย”

ถ้อยคำจากบทสนทนาผ่านแววตาอันมุ่งมั่น จากหนึ่งในตัวแทนของทีมงาน IA Signature คุณสมหญิง เกิดผล Assistant Project Manager บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด ที่เธอได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการทำงานของทีมงานคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงซึ่งทำงานในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

“สำหรับแตนเองทำงานกับทาง IA Signature มาหลายปี โดยปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Assistant Project Manager จะดูงาน Cover ทีมทั้งหมด ก่อนจะให้ระดับ GM มาดูงานอีกที ที่นี่เราทำงานกันเป็น Teamwork เรียกว่าทุกคนเป็นขาลุย เราเองจะทำหน้าที่พาน้องในทีมไปออก Walk through และสัมภาษณ์เก็บข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทต่างๆ แล้วจึงกลับมา Review รายงานและกระดาษทำการของน้องๆ จัดทำสรุปรายงานและนำเสนอให้กับ GM ก่อนที่จะสรุปรายงานในการประชุม Closing Meeting อีกที ซึ่งในกระบวนการทำงานนั้นอันดับแรกเราจะต้อง Guideline ให้กับน้องๆ ก่อนว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริษัทลูกค้ามีอะไรบ้าง  วิธีการไปสัมภาษณ์ลูกค้าต้องทำอย่างไร ในการมอบหมายงานนั้นก็จะดูว่าน้องๆ แต่ละคนมีศักยภาพในการทำงานในกระบวนการทางธุรกิจใดบ้าง แล้วจึงมา Training น้องในเรื่องนั้นๆ ก่อนลงไปปฏิบัติงานจริง ขณะเดียวกันในส่วนกระบวนการการทำงานของเราเองนั้นก็จะมีไปสัมภาษณ์ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร แล้วมาสรุปเป็น Work Flow ว่าลูกค้ามี Process การทำงานอย่างไร”

สำหรับการทำงานในวิชาชีพนี้กับทีมงาน IA Signature ต้องบอกว่าสิ่งที่ลูกค้ามักจะพูดถึงเราคือ IA Signature ตรวจละเอียดยิบ!  นี่คือจุดเด่นของทีม เราไม่ได้ดูแค่ประเด็นหลักเท่านั้น เพราะว่าการพบประเด็นหลัก ก็มาจากพบประเด็นย่อยก่อน เราจึงไม่มองข้ามส่วนนี้”

พวกเราทีมงาน IA Signature จะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้ดีที่สุด คิดถึงการตรวจสอบภายใน ไว้วางใจให้เราช่วยดูแล             “IA Signature


 


more news