August. 4, 2019

คุยกับ Senior Project Manager Internal Audit แห่ง IA Signature “ณัฐพร สุวรรณมิตร”

“Signature ที่ชัดของเรา คือคุณภาพงาน กับคำแนะนำที่ให้ลูกค้าได้อย่างตรงจุด เรายอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมาย เพราะถือว่าเป็นอีกก้าวที่ IA Signature ประสบความสำเร็จไปกับลูกค้าด้วย”


ณัฐพร สุวรรณมิตร (คุณผึ้ง)
Senior Project Manager and Co-founder ของบริษัท ไอเอ     ซิกเนเจอร์ จำกัด กล่าวว่า ทำงานร่วมกับคุณสุธีตั้งแต่สมัยที่คุณสุธียังเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนจนกระทั่งมาเปิดบริษัท IA Signature จำกัด เรียกว่าตลอดชีวิตของการทำงานได้ผ่านอะไรหลายอย่างมาด้วยกัน จนถึงวันนี้บริษัทเติบโตขึ้น ทีมก็ใหญ่ขึ้นมีน้องๆ ในทีมกว่า 30 คน


“ในขอบเขตการทำงานที่ทำเราเองจะพาทีมงานไป On site โดยจะเริ่มจากการ Kick-off meeting,         Interviewing Users, Performing the walkthrough, Drafting report, Closing meeting, sending final report     งานของเรามีความเป็น Teamwork สำคัญมากเพราะงานที่ทำต้องประสานงาน มีความสามัคคี การร่วมมือร่วมแรงกัน จึงสามารถส่งมอบงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้”

คุณผึ้ง กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการพัฒนาทีมงานนั้น แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก ก่อน Few work จะต้องทำ Training โดยจะเน้นย้ำในเรื่องของความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจและเทคนิคในการตรวจสอบภายใน ส่วนที่สองคือ On the Job Training (OJT) โดยการสาธิตวิธีการทำงานจริงทุกขั้นตอน และให้คำแนะนำในขณะที่อยู่ใน Few work ซึ่งทีมงานในระดับ Junior จะได้รับประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานและเนื่องจากลูกค้าของบริษัทมีหลากหลายธุรกิจ จึงทำให้ทีมงานของเรานั้นเหมือนทำงานไปสักระยะหนึ่ง 2-3 ปี จะทำให้ทีมงานมีความสามารถรอบด้าน แต่ต้องแลกกับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจริงจัง


“สำหรับงานในส่วนที่เรารับผิดชอบนี้จะมีความท้าทายตรงการประสานงานลูกค้า เพราะต้องเจอคนหลากหลาย ตั้งแต่เป็นคนงานในโรงงานหรือบริษัท ระดับกลางคือพนักงาน ทำงานในแผนกต่างๆ และระดับสูงคือผู้บริหารที่ให้แนวคิด ตัดสินใจ ก็จะมีความน่าสนใจในแต่ละส่วนไม่เหมือนกัน ซึ่งน้องๆ ในทีมของเรามีทั้งที่ทำงานมานานแล้ว และบางคนเริ่มทำงานใหม่ ฉะนั้นความรู้ ความสามารถจะไม่เท่ากัน เราต้องเน้นย้ำให้น้องได้เริ่มฝึกทำจากเรื่องง่ายๆ ก่อน โดยให้ตั้งวัตถุประสงค์จากกระบวนการนั้นๆ ฝึกวิธีการวางแผน วิธีการตรวจ ซึ่งน้องๆ ในทีมก็จะสามารถทำงานทดแทนกันได้ในแต่ละกระบวนการ เนื่องจากเรามีลำดับขั้น การฝึกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการอบรมภายในหรือภายนอก เช่น  อบรมวุฒิบัตรทางวิชาชีพ และพัฒนาในด้านการตรวจสอบภายในกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  โดยเราก็จะพิจารณาเลือกหลักสูตรที่เหมาะกับระดับความรู้และความสามารถของน้องๆ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาตนเอง เพราะที่ IA Signature เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญ เพราะพวกเขาคือฟันเฟืองในการขับเคลื่อนธุรกิจ”

ในส่วนของการทำงานของทีมงาน IA Signature คุณณัฐพร กล่าวต่ออีกว่า ในความละเอียด เข้มข้นในการตรวจสอบภายในของเรา ต้องบอกว่าเรามีความดุดันในเนื้องาน แต่เราเป็นมิตรกับ User สามารถให้ข้อแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าได้ เวลาทำงานเราจะจริงจัง อาจจะดูซีเรียส แต่เวลาเสร็จงาน เราก็จะมีวิธีการพูดคุยสร้างความผ่อนคลายให้กับน้องๆ ในทีม โดยวิธีการผ่อนคลายคือ การหาเรื่องเล่า หาเรื่องชวนคุย ให้รู้สึกสนุกสนาน กระตุ้นเค้าให้รู้สึกว่างานมีความท้าทาย สนุก ทำให้เขาอยากมาทำงาน ระหว่างวันก็จะมีการสอดแทรกเนื้อหาความรู้ในเรื่องต่างๆ กับน้องๆ ทีมงานด้วย ที่นี่เราอยู่กันเป็นครอบครัว รวมตัวกันแบบพี่น้อง เพราะเราเชื่อว่างานจะประสบความสำเร็จ ไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งแต่เป็น “ทีมเวิร์ค”

หากเปรียบตำแหน่งงานที่ทำว่าเป็นอะไร คุณณัฐพร กล่าวทิ้งท้ายว่า หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยู่นี้เปรียบเหมือนเป็นแม่ทัพ เพราะเราใช้การวางแผน การคิดวิเคราะห์แยกแยะให้เหตุผลกับมันและ Project manager ยังเป็นส่วนสำคัญคือเป็นรากฐานของบริษัท เราต้องยอมเหนื่อยเพื่อลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นเหมือนเพื่อนหรือพาร์ทเนอร์ของเรา เป็นแรงกระตุ้น เป็นส่วนสนับสนุน ถ้าเขาสามารถไปถึงฝั่งที่ฝันได้ ก็เหมือนกับ IA Signature ประสบความสำเร็จไปอีกก้าวกับลูกค้าด้วย


 


more news