January. 16, 2024

วันที่ 16 มกราคม 2567

บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด

จัดสวัสดิการให้พนักงานพบแพทย์หลังจากตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อปรึกษาและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในการดูแลตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนแพทย์จาก “โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค”  และยังจัดบริการนวดแผนไทย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแก้ไขและป้องกันปัญหา Office Syndrome โดยหมอนวดแผนไทย จากร้าน “ใบปอนวดแผนไทย” พนักงานทุกคนได้รับบริการทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย กันเลยทีเดียว

more news